Vaše osobní údaje slouží výhradně k účelům bezproblémového vyřízení objednávek. Garantujeme vám, že informace nebudou poskytnuty třetí osobě ani jinému subjektu. 

Osobní údaje zákazníků uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. 

Veškerá data, která od vás získáme při registraci, pečlivě chráníme před potenciálním zneužitím.

Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání.


Informace o produktech