KDY NELZE REKLAMOVAT

Prodávající prohlašuje, že zboží nelze reklamovat v těchto případech:
- použité kosmetické přípravky bez zjevné závady nelze vracet z hygienických důvodů
- zboží s prošlým či omezeným datem spotřeby nebo použitím, pokud tato skutečnost byla známa zákazníkovi již v době nákupu.
- vada vzniklá na věci je způsobena běžným opotřebením
- vada zboží je způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, údržbou či mechanickým poškozením
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

U jantarových korálků reklamaci lze využít do 45 dní od vyexpedování objednávky. Na použité a opotřebované výrobky se reklamece nevztahuje z důvodů nemožnosti prokázání mechanického či jiného poškození spotřebitelem (např. rozkousnutí dítětem, prasklý korálek-jantar, přetržení šňůrky apod.) 

Zákazník je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil jeho případné vady a poškození. Pokud nějaké nalezne, je povinen je neprodleně nahlásit prodávajícímu.

V případě že zákazník přebírá zásilku od dopravce (ne prodejce), je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

V případě shledání porušení přepravního obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí nebo poškození zásilky nemusí (doporučujeme!) zákazník zásilku od přepravce převzít. Taková odmítnutá zásilka bude vrácena prodávajícímu, který na jejím základě vyexpeduje na své náklady v nejkratším možném čase náhradní produkty.

JAK OZNÁMIT REKLAMACI

Zákazníkům doporučujeme nejprve se obrátit telefonicky nebo emailem na naše kontaktní údaje, kde se s Vámi pokusíme najít co nejoptimálnější řešení Vašeho problému.

eshop@biocare.cz
721782559

Pro uplatnění reklamace je nutné přiložit originál či kopii pokladní účtenky nebo fakturu za eshop.

Pro uplatnění reklamace je nutné, aby na sebe zákazník zanechal kontaktní údaje (minimálně jméno, příjmení, telefonní číslo a email).


Informace o produktech